Solcelle årsafregning model 2012   kontra   Flexafregning model 2019

Solcelle produktion af elektricitet

Solcelle årsafregning model 2012 i grove træk

 1. De watt der bliver produceret mere end der bliver forbrugt i husholdningen på produktions tidspunktet udlånes gratis til elnettet og sælges til andre forbrugere
 2. Der betales et forhøjet "transport bidrag" til el selskabet for at slide mere på kobber ledningen da der både afleveres og hentes elektricitet
 3. De watt der blev udlånt kan hentes igen 1 til 1 når solcellerne ikke producerer nok til husholdningen f.eks. om natten eller i de mørke tider af året
 4. Bruges der flere watt i løbet af 365/366 dage ( typisk kalenderåret ) end der er egen produceret må resten købes ligesom andre forbrugere
 5. Produceres der flere watt end eget årsforbrug betales producenten et beløb for den overskydende del
 6. Der er visse afgifter som producenten slipper for at betale for egen produceret elektricitet når den hentes tilbage

Flexafregning model 2019 i grove træk

 1. De watt der bliver produceret mere end der bliver forbrugt i husholdningen på produktions tidspunktet bliver solgt til Energinet.dk der sælger til andre forbrugere
 2. Der betales et forhøjet "transport bidrag" til el selskabet for at slide mere på kobber ledningen da der både afleveres og hentes elektricitet
 3. Bruges der watt på tidspunkter hvor solcellerne ikke producerer nok til husholdningen kan "egen" produktion tilbagekøbes uden visse afgiter og plus 10% fortjeneste til Energinet.dk
 4. Bruges der flere watt i løbet af 365/366 dage ( typisk et kalenderår ) end der er egen produceret må resten købes ligesom andre forbrugere
 5. Produceres der flere watt end eget årsforbrug betales producenten et beløb for den overskydende del

Hvad er "visse afgifter" ?

Dette kan jeg som ukyndig i afgifter ikke beskrive korrekt så læs venligst om dette på Energinet.dk

Er der nogen forskel i de to afregnings metoder

Ifølge Energinet.dk bliver der ikke den store forskel at skifte fra 2012 modellen til Flexafregning - måske op til kr.500,- som solcelle ejeren/producenten skal betale som moms andelen af hjemkøb af egen produceret elektricitet.

Energinet.dk har bl.a. lavet en KONSEKVENSBEREGNING hvor du kan afprøve hvad det kommer til at betyde for dig. KONSEKVENSBEREGNINGen finder du på Energinet.dk.

Dette forskels eksempel ( 2019.02.14 ) blev set på Energinet.dk

Eksempel KONSEKVENSBEREGNINGen v2

På tur med KONSEKVENSBEREGNINGen v2


 
Eksempel KONSEKVENSBEREGNINGen v2
Solcelle ejeren/producenten forbruger ca. ½ delen og afleverer (sælger) ca. ½ delen af
produktionen på produktions tidspunktet og hjemkøber på andet tidspunkt
Solcelle ejeren/producenten forbruger meget lidt samtidig med produktionen og
afleverer (sælger) ca. 80% af produktionen på produktions
tidspunktet og hjemkøber på andet tidspunkt
Solcelle ejeren/producenten forbruger meget meget lidt samtidig med produktionen og
afleverer (sælger) ca. 95% af produktionen på produktions
tidspunktet og hjemkøber på andet tidspunkt
Solcelle ejeren/producenten forbruger ganske godt samtidig med produktionen og
afleverer (sælger) ca. 40% af produktionen på produktions
tidspunktet og hjemkøber på andet tidspunkt
Solcelle ejeren/producenten forbruger mere samtidig med produktionen og
afleverer (sælger) ca. 31% af produktionen på produktions
tidspunktet og hjemkøber på andet tidspunkt
Solcelle ejeren/producenten forbruger næsten det hele samtidig med produktionen og
afleverer (sælger) ca. 12% af produktionen på produktions
tidspunktet og hjemkøber på andet tidspunkt

Hvor blev incitamentet til at placere sit private el forbrug om natten af ?

Tjaaa...